Návrh strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Príloha 2. – Správa o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pdf, 2.28 Mb, 89x)