Rada Európskej Únie prijala  14. 4. 2014 nariadenie, ktorým sa zriaďuje program „Európa pre občanov 2014-2020.“

Kroky, ktoré budú nasledovať :

  • zverejnenie nariadenia v úradnom vestníku – do konca apríla 2014,
  • zverejnenie programovej príručky informujúcej o možnostiach financovania, formulár žiadosti o grant a kalendár podávania žiadostí – začiatkom mája 2014,
  • prvá uzávierka pre podanie žiadostí v rámci opatrení: 2.1, 2.2 a 1.1 (družobné mestá, siete partnerských miest a spomienkové projekty) je predbežne stanovená na 4.júna 2014,
  • zverejnenie výsledkov uzávierky na operačné/štrukturálne granty z 20. decembra 2013 je stanovené v priebehu mesiaca jún.