Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

organizuje

2. odbornú konferenciu pre samosprávy,

ktorá je určená predovšetkým predstaviteľom samosprávy, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore rozvoja bývania prostredníctvom výstavby bytov podporených z verejných zdrojov.

Konferencia vyvrcholí slávnostným vyhodnotením 16. ročníka verejnej neanonymnej súťaže

Progresívne, cenovo dostupné bývanie.

K hlavným témam bude patriť pripravovaná Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020,

ako aj Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR,

nový stavebný zákon, problematika verejného obstarávania, novela zákona o sociálnych službách, programové obdobie EÚ 2014-2020 a Integrovaný regionálny operačný program.

Konečná verzia programu bude uverejnená na stránkach ministerstva v priebehu mesiaca apríl.

Konferencia sa uskutoční dňa

22. mája 2014 v Bratislave,

v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o. (ÚVS),

na Bárdošovej ul. 33 so začiatkom o 9:00 hod.

Na konferenciu je možné  prihlásiť sa už teraz zaslaním vyplnenej návratky (k stiahnutiu TU).

Počet miest na konferenciu je limitovaný. Predbežná uzávierka prihlášok na konferenciu je 5. mája 2014.

___________________________________________________________________________

28.4. aktuálne výzvy

Šanca pre váš región 2014

V Nadácia Orange pripravila aj v tomto roku pokračovanie grantového programu a vyhlásili jubilejný 10. ročník grantového programu Šanca pre váš región.

V roku 2014 v rámci programu prerozdelí 90 000 EUR na projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. Okrem toho umožní širokej verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania. Spomedzi 10, hodnotiacou komisiou vybraných, najzaujímavejších iniciatív budete môcť vybrať tri víťažné nápady, ktoré  budú mať šancu získať ďalšie financie na realizáciu svojich nápadov. Na podporu troch víťazných projektov vyčlení Nadácia Orange ďalších 3 000 EUR.

Uzávierka prijímania projektov je 15. máj 2014, do tohto dátumu musia byť projekty predložené. Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené od 12. júna 2014 na webstránke nadácie.

Ak aj vy máte nápad, ako zvýšiť kvalitu života obyvateľov v regiónoch, podporiť občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, pošlite svoj projekt. Inšpiráciou môžu byť aj projekty podporené v minulom roku.

Podrobnejšie informácie o grantovom programe Šanca pre váš región