Dňa 17. marca 2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2013 RF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre návrat.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 70 000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy

11. apríl 2014 (do 14:00 hod. – platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Európskeho fondu pre návrat sa uskutoční v dňa 21. marca 2014 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 336 na 3. poschodí.

Dokumenty na stiahnutie
Výzva SK 2013 RF (444,5 kB)
Žiadosť o grant SK 2013 RF (354,8 kB)
Prílohy k Žiadosti o grant (275,9 kB)
Vzor grantovej zmluvy s prílohami (435,3 kB)
Príručka pre žiadateľa SK 2013 RF (734,6 kB)
Podporné dokumenty (1,2 MB)