Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 2 „Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“ Vyhlášky  MPRV SR č. 320/2011 o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)