Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 1. februára 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 8/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti „Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa“.