Dňa 20. februára 2014 sa v maďarskom Komárome uskutoční informačný deň k Programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce a fórum pre vyhľadávanie partnerov. V rámci doobedňajšieho programu budú účastníkom sprostredkované skúsenosti z uplynulého programového obdobia a poskytnuté dostupné informácie, konkrétne o prioritách a rozvojových príležitostiach v období 2014 – 2020. Poobedňajšie sekcie sú zamerané na prezentáciu projektových zámerov a poskytnú možnosť spoznať sa organizáciám z Maďarska a Slovenska a nadviazať spoluprácu pre prípravu budúceho projektu. Podujatie je určené pre všetkých tých,  ktorí sa v súčasnej dobe zaoberajú implementáciou bilaterálnych projektov  alebo majú projektové zámery už v novom programovom období a hľadajú partnerov projektu.

Podujatie je realizované ako aktivita projektu „Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, HUSKI II financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko.

Regionálna rozvojová agentúra Nitra v mene partnerov projektu Vás pozýva do Monoštorskej pevnosti v Komárome. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom programe.

Program

Ak máte záujem zúčastniť sa, podpísanú a naskenovanú návratku zasielajte na adresy ' + '') /*]]>*/ a  ' + '') /*]]>*/ do 14.februára 2014.

Návratka

Počet účastníkov je obmedzený na 100 osôb. Registrácia bude potvrdená e – mailom. Účasť je bezplatná, ale je nutná registrácia. Zadarmo bude zabezpečené občerstvenie i doprava z Trnavy a Nitry do Komáromu a späť.

Informácie je možné získať na telefónnych číslach:  + 36 6-22-515-929, + 36 6-22-513-370 a 0908 771 987. Tešíme sa na Vašu účasť.

Obsah tohto dokumentu nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu