V nadväznosti na zmeny v riadiacej dokumentácii FSR vydal Príručku pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.2.2014.

Nová Príručka pre prijímateľa NFP k 1.2.2014