V časti Dokumenty OPIS – Riadiace dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie nasledovné príručky pre žiadateľa/prijímateľa platné od 18.02.2014:

  • Príručka pre žiadateľa/prijímateľa NFP na národný projekt
  • Príručka pre žiadateľa/prijímateľa NFP pre dopytovo-orientované projekty