Pozývame Vás na slovensko-nemeckú konferenciu „Energetická efektívnosť budov“, ktorá sa bude konať dňa 11. marca 2014 v Bratislave. V rámci nej získate od odborníkov z Nemecka a Slovenska aktuálne informácie o situácii v oblasti energetickej efektívnosti budov v obidvoch krajinách.

Program konferencie ako aj prihlášku nájdete na www.dsihk.sk/sk/podujatia. Konferencia bude simultánne tlmočená a účasť na nej je bezplatná.

Veríme, že získané informácie ako i nadviazané kontakty budú pre Vás prínosom. V prípade záujmu nám prosím zašlite vyplnenú prihlášku do 28. februára 2014.

Taktiež Vám ponúkame možnosť v dňoch 12.- 13. marca 2014 viesť individuálne rozhovory so zúčastnenými nemeckými firmami. Profily firiem nájdete taktiež na horeuvedenom linku. Váš záujem o rozhovor s jednotlivými firmami prosím vyznačte v prihláške na konferenciu a zašlite na naše faxové číslo alebo e-mailovú adresu.

Účasť na konferencii nie je podmienkou účasti na individuálnych rozhovoroch.

V prípade Vašich otázok sme radi k dispozícii.

Tel.: +421 2 2085 0624

Fax: +421 2 2085 0632

E-Mail: ' + '') /*]]>*/

Web: www.dsihk.sk

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Suché mýto 1, SK-811 03 Bratislava