Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd.

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  S prihliadnutím na prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR boli pre rok 2014 navrhnuté nasledovné prioritné oblasti:

  • podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže a špecifických profesijných skupín
    v oblasti ľudských práv;
  • zefektívnenie vymožiteľnosti práva;
  • predchádzanie diskriminácie na trhu práce z dôvodu veku.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2014 je 845 000 EUR. Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR. Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR. Posledným dňom na predloženie žiadosti o dotáciu je 12. marec 2014.

Link na zverejnenú výzvu: http://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod

Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte odboru ľudských práv ministerstva na t. č.: 02/5978 3787, 02/5978 3788 alebo e-mailom na adresy: ' + '') /*]]>*/, ' + '') /*]]>*/