Grantový program pre optimistov je určený pre všetkých, ktorí majú dobré nápady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a ktorí pre svoje myšlienky dokážu nadchnúť aj ďalších ľudí. Program je príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Výzvu pre všetkých optimistov zverejníme už 20.3.2014, inšpirovať sa môžete úspešným minulým ročníkom tu.  Vaše dobré nápady očakávame najneskôr v utorok po Veľkej noci, teda do 22.4.2014 a výsledky zverejníme  13.5.2014.

V oblasti sociálnej inklúzie aj v tomto roku upriamime pozornosť na  potreby seniorov prostredníctvom grantového programu Zelená pre seniorov. Našim zámerom je podporiť zaujímavé projekty, ktoré zvýšia kvalitu života a možnosti sebarealizácie seniorov. Podrobnosti o programe zverejníme 2.4.2014 projekty budeme prijímať do 5.5.2014, výsledky hodnotenia zverejníme 26.5.2014.

Prostredníctvom Fondu pre sociálne slabých a chorých poskytujeme finančnú podporu ťažko chorým jednotlivcom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje finančne náročnú liečbu a v dôsledku ktorého sa zároveň ocitli v zhoršenej sociálnej situácii. Detailné informácie o možnostiach podpory zverejníme v polovici februára.

V tomto roku nás čaká už 10. ročník obľúbeného grantového programu Šanca pre váš región. Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska a reagovať na ich aktuálne potreby, podporovať občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život. Podrobné informácie o podmienkach programu a formulár zverejníme 23.4.2014 tak, aby ste stihli svoje zámery predložiť najneskôr do 15.5.2014. Výsledky zverejníme 12.6.2014.

Nadácia Orange sa snaží prispievať k rozvoju regiónov Slovenska aj vďaka aktívnym zamestnancom spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Považujeme za dôležité podporiť tých zamestnancov, ktorí si aj popri svojich pracovných povinnostiach nájdu čas a venujú sa zmysluplným projektom. Zamestnanecký grantový programGrantový program pre predajcov bude mať uzávierku 7.5.2014.

Hneď po prázdninách, so začiatkom nového školského roka dáme priestor inovatívnym pedagógom a podporíme ich v snahe meniť zaužívané spôsoby výučby. Grantový program Školy pre budúcnosť už 12. rok podporuje netradičné spôsoby výučby, väčšiu interaktivitu a zapojenie žiakov do aktivít podporujúcich ich kreatívne myslenie a komunikačné zručnosti.  Projekty bude možné predkladať v čase od 2.9. do 2.10.2014, výsledky zverejníme 5.11.2014.

Koniec roka  v Nadácii Orange už tradične patrí charitatívnemu programu Darujte Vianoce. Opäť umožníme ochotným darcom plniť sny ľuďom, ktorým chýba rodina, domov, alebo zdravie. S našou finančnou podporou a vašou pomocou tak môžeme sprostredkovať radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi alebo nepriaznivej situácii . Žiadosti o podporu budeme prijímať od 8.10. do 5.11.2014 a výsledky zverejníme 2.12.2014.

Podrobné informácie k jednotlivým programom budeme zverejňovať priebežne tak, aby ste mali dostatok času na vypracovanie a predloženie projektu do termínu uzávierky. Tešíme sa na vaše nápady