Vyhlasujeme II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“. Mimovládne organizácie môžu žiadať o podporu Programu v štyroch oblastiach. Mimovládne organizácie môžu požiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu, ak plánujú realizovať svoj projekt v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít.

Viac sa dozviete v textoch príslušných výziev, ktoré nájdete v dokumentoch na stiahnutie.I