Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlásila výzvu v rámci programu Framework Partnership Agreements na obdobie rokov 2015 až 2018.

Výzva sa týka európskeho tematického centra Urban, land use and soil.

Bližšie informácie o potrebnej dokumentácii, rozpočte, spôsobilosti, výbere a udelení zákazky, financovaní, ako aj pokyny pre navrhovateľov nájdete na webovej adrese http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/openproposal.html Výzvy budú zatvorené 31. marca 2014.