Regionálna rozvojová agentúra Nitra na jeseň roku 2013 začala realizovať blok bezplatných tréningov k príprave a implementácií projektov.

25. až 27. septembra 2013 prebehol v Nitre prvý z trojice tréningov a to konkrétne  Projektový manažment. Lektorsky ho zabezpečovali Danica Hullová, Ľudmila Orbanová a Helena Chmelíková z Centra vzdelávania neziskových organizácií. V rámci prednášok okrem riešenej problematiky odzneli aj dostupné informácie k novému programovému obdobiu. Následne bol 25. novembra 2013 uskutočnený tréning Princíp vedúceho partnera, v rámci ktorého boli prezentované informácie o tomto špecifickom princípe uplatňovanom pri projektoch cezhraničnej spolupráce. Lektorsky bol zabezpečený Ing. Denisom Kristekom. Uvedené vzdelávacie aktivity absolvovali účastníci z organizácií verejného, súkromného i tretieho sektora.

Tréningy boli realizované ako aktivita projektu „Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“ (HUSKI II) financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko.  Regionálna rozvojová agentúra Nitra je hlavným cezhraničným projektovým partnerom v tomto projekte, ktorý nadväzuje na úspešný HUSKI I projekt.

Blok tréningov uzavrie tretí – Tvorba projektov, ktorý je plánovaný koncom februára 2014. V prípade, že Vás táto problematika zaujíma, bližšie informácie budú zverejnené na stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra www.rra-nitra.sk. Srdečne všetkých záujemcov pozývame.