Charakteristika okresu Nitra za rok 2013

Miestna dátová základňa za okres Nitra, rok 2013