Od 4. novembra 2013 je zverejnená výzva na nový program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou.

Výzvu nájdete na našej stránke v časti Granty a na www.minedu.sk.