Regionálna rozvojová agentúra Nitra Vás pozýva na tréning Princíp vedúceho partnera, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.11.2013 v Nitre v budove Agroinštitútu. Viac informácií nájdete v priloženom programe.

Program tréningu

' + '') /*]]>*/ do 21.novembra 2013.

Registračný formulár

Tréning je realizovaný ako aktivita projektu „Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, HUSKI II financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko.

Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 0908 771 987.

Tešíme sa na Vašu účasť.