PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 15.11.2013 pre všetky opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, okrem opatrení 1.6, 3.3 a 1.5.