SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania si Vás dovoľuje informovať, že pripravuje Informačné dni k novému programu ERASMUS+, ktorý sa začne realizovať od roku 2014. Nový program ERASMUS+ nadväzuje svojím zameraním na predchádzajúci Program celoživotného vzdelávania a jeho podprogramy: Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Erasmus Mundus, Mládež, Šport. Jeho štruktúra ako aj pravidlá prideľovania grantov však budú zmenené. Jednou z hlavných zmien bude aj skutočnosť, že prihlášky so žiadosťami o granty budú môcť predkladať výlučne inštitúcie (individuálni žiadatelia – fyzické osoby v novom programe ERASMUS+ nedostali priestor).     Ak Vás teda v mene Vašich inštitúcií zaujímajú grantové možnosti v oblasti vzdelávania, ktoré budú aktuálne od roku 2014, zaregistrujte sa elektronicky na našich informačných dňoch, ktoré sa uskutočnia:

  1. 27. 11. 2013 v Bratislave
  2. 29. 11. 2013 vo Zvolene
  3. 2.12.2013 v Košiciach

Pozvánky a povinné on-line registračné odkazy nájdete tu: http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_seminare.cfm&sw_prog=5.