IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ako administrátor pripravovaných programov dotačnej politiky pre oblasť mládeže na roky 2014 – 2020, si Vás dovoľuje informovať o aktuálnom stave prípravy nového programu.