Dovoľujeme si Vás informovať, že od 21. 08. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj. Indikatívny harmonogram… Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV – aktualizácia