o zverejnení 2. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 14 „ dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ podľa NV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)