Na začiatku augusta sa v obci Žirany konali obecné dni. Obecné dni sa konali s podporou Programu Európa pre občanov. Cieľom obecných dní bola oslava 900. výročia obce Žirany a rozvoj spolupráce s partnermi obce, obcami Dorog, Zábřeh a Žirany. V rámci tejto spolupráce vznikla aj databáza kontaktov na odborníkov v oblastiach: národnostné menšiny, kultúra, veci verejné.

Túto databázu kontaktov nájdete nižšie:

Databáza kontaktov

V tejto databáza nájdete osoby, ktoré sú odborníkmi vo svojej oblasti vymedzenej vo formulári a taktiež Vám podajú bližšie informácie o projekte.