Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 26. augusta 2013 zverejnilo Aktualizáciu Manuálu pre informovanie a publicitu OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj, verzia z 9. 8. 2013.

Bližšie informácie môžete nájsť tu