Regionálna rozvojová agentúra Nitra Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „nákup technického vybavenia pre projekt „Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, kód projektu: HUSK/1101/1.5.1/0197″

Typ zákazky: zákazka podľa par. 9, odstavca 9 podľa novelizovaného zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.25/2006 Z. z.

Špecifikácia predmetu zákazky: nákup technického vybavenia v nasledovnej skladbe:

– notebook: H4Q90ES ProBook 4540s B980 2,4GHz 4G 500G/7.2k DVD±RW 15,6″HD UMA CAM WL BT Win 8

– tlačiareň: HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw A4

– MS office pre podnikateľov.

Termín predkladania cenových ponúk: do 18.júla 2013

Spôsob predkladania cenových ponúk: elektronickou formu – zaslaním e-mailovej cenovej ponuky na