Riadiaci orgán v súvislosti s Oznámením č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 uverejneného na www.apa.sk upresňuje platnosť predmetného oznámenia nasledovne:

  • Oznámenie č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 sa vzťahuje na výzvy vyhlásené miestnou akčnou skupinou po 1. júli 2013;
  • Oznámenie č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 sa vzťahuje aj na výzvy vyhlásené miestnou akčnou skupinou, ktoré boli vyhlásené pred 1. júlom 2013, trvajú  počas 1. júla 2013 a príjem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude ukončený po 1. júli 2013;
  • Toto oznámenie sa nevzťahuje na výzvy, ktoré boli vyhlásené miestnou akčnou skupinou a zároveň príjem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bol ukončený pred 1. júlom 2013.