V roku 2013 bude obec Žirany oslavovať 900 rokov od svojho vzniku. K realizácii osláv obecných dní prispel aj Program Európa pre občanov. V decembri roka 2012 bol schválený projekt s názvom „Budovanie a rozvoj Slovensko-Maďarsko-Nemeckého partnerstva počas slávnostného stretnutia v obci Žirany“.

V poslednej štvrtine roka 2012 oslovila Regionálnu rozvojovú agentúru Nitra obec Žirany s požiadavkou o vypracovanie projektovej žiadosti z  Programu Európa pre občanov. Regionálna rozvojová agentúra Nitra žiadosť vypracovala a ku koncu roka 2012 bola žiadosť aj schválená vo výške 17 000 eur. Touto čiastkou prispeje program Európa pre občanov k realizácii obecných dní.

Svoje výročie obec oslávi trojdňovým programom zahŕňajúcim kultúrny program, športový program, zaujímavé workshopy a v neposlednom rade účasť zahraničných partnerov obce. Partneri v rámci projektu sú z Českej Republiky (Zábřeh) a Maďarskej republiky (Dorog, Papkeszi). V priebehu projektu sa zmenil nemecký partner na českého  partnera, zmena bola schválená v Bruseli. Namiesto nemeckého Marienbergu bude partnerom projektu český Zábřeh.

Obecné dni sa budú konať na prelome júla a augusta 2013. V projektovej žiadosti boli vyzdvihnuté aj myšlienky spolupráce a proeurópskeho charakteru.  V rámci obecných dní sa uskutoční stretnutie všetkých partnerov v obci Žirany pri Pamätníku nádeje kde sa pripomenie ako vstup do Európskej únie, tak aj proeurópske myšlienky a dôležitosť spolupráce národov.

Projekt bol podporený v rámci akcie 1 Aktívni občania pre Európu, opatrenia 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest. Program Európa pre občanov má široký záber aktivít, ktoré podporuje v 4 akciách: 1. Aktívni občania pre Európu, 2. Aktívna občianska spoločnosť v Európe, 3. Spoločne pre Európu, 4. Aktívna európska pamiatka.