Od minulého mesiaca funguje portál venovaný financovaniu z EÚ. Poskytuje podnikateľom a malým a stredným podnikom (MSP) jednoduché, úplné a aktuálne informácie o tom, ako získať európske finančné prostriedky vo výške viac ako 100 miliárd EUR z rôznych programov na roky 2007 – 2013. Od dnes tento portá zahŕňa aj štrukturálne fondy – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF).

Viac tu a v prílohe: Nové jednotné prístupové miesto ku všetkým finančným nástrojom EÚ pre MSP

http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_sk.htm.