Riadiaci orgán pre ROP oznamuje prijímateľom, že dňa 23. 5. 2013 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument: Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007 – 2013, verzia 5.1.

http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/