Dobrovoľníci sa stále môžu prihlasovať na podujatia Naše Mesto, v rámci ktorého budú skrášľovať svoje okolie v 11 slovenských mestách. Počas najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia v strednej Európe, ktoré sa uskutoční už 14. a 15. júna, budú pomáhať stovky dobrovoľníkov.

Viac informácií nájdete na: http://www.nadaciapontis.sk/18717