Riadiaci orgán pre OP ZaSI aktualizoval indikatívny časový harmonogram výziev na rok 2013. Harmonogram je dostupný tu.