Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci organ pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktualizovaný dokument „Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie na rok 2013″ pre dopytovo orientované projekty (SORO – MZ SR).

Bližšie informácie môžete nájsť tu.