Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo dňa 27. marca 2013 Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre operačný program Zdravotníctvo.

Aktualizovaný harmonogram môžete nájsť tu.