SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vyhlasujú 2. ročník programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Program SPPoločne zaznamenal mimoriadny pozitívny ohlas u širokej, ale aj odbornej verejnosti na celom Slovensku.

Informácie o programe nájdete na www.sppolocne.sk