Je k dispozícii harmonogram výziev z OP NS RR na rok 2013.

Harmonogram výziev NSRR 2013