Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie N5/2008 aktualizácia č.6a a Príloha č.3