Riadiaci orgán pre ROP zverejnil Indikatívny harmonogram výziev ROP na rok  2012 a rok 2013

Harmonogram výziev ROP 2012 – aktualizácia december 2012.pdf (232kB)

Harmonogram výziev ROP 2013.pdf (177kB)