Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný Programový manuál k operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), verzia 3.12.

Aktualizovaný programový manuál môete nájsť tu.