Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2012/1.2/05-SORO s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

Pozvánka a program podujatia