Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo aktualizáciu Programového manuálu k operačnému programu Vzdelávanie. Nová verzia dokumentu je platná od 8. 10. 2012 a nahrádza pôvodnú verziu zo 17. 5. 2011. Aktuálnu verziu Programového manuálu k OP Vzdelávanie nájdete aj v časti Dôležité dokumenty: http://www.asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/.

Programový manuál k operačnému program Vzdelávanie (platný od 08. 10. 2012)

Zdroj: www.asfeu.sk