Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zverejnilo dňa 6. 09. 2012 písomné vyzvania na štyri národné projekty:

„Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“

„Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia“

„Národný zdravotnícky informačný systém“

„Elektronizácia služieb Národnej rady SR“

Uzávierka písomných vyzvaní je 5. 12. 2012.

Jednotlivé písomné vyzvania môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk