RO pre OP ZaSI zverejňuje aktualizáciu Programového manuálu, verzia 2.9, platnú a účinnú od 14.09.2012.

Dokument nájdete tu.