Témou konferencie, ktorá bude prebiehať v dňoch 10. až 12. októbra 2012 v priestoroch Slovenskej sporiteľne, sú investície do získavania zdrojov a organizačného rozvoja, financovanie administratívnych nákladov, zaujímavé príklady, pri ktorých rozvoj fundraisingu priniesol želané výsledky, ako aj nástroje a postupy, ktoré organizácie využívajú pri napĺňaní svojich fundraisingových a organizačných cieľov. Výborná príležitosť na sieťovanie a neformálne odborné vzdelávanie fundraiserov, donorov, konzultantov, marketérov, fundraisingových dodávateľov a ďalších záujemcov o tému získavania zdrojov. Viac informácií

Cieľové skupiny:

  • Fundraiseri pôsobiaci v rámci mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií.
  • Fundraiseri pôsobiaci pri získavaní zdrojov na jednorazové akcie a podujatia.
  • Členovia správnych rád a riadiaci pracovníci mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií.
  • Dodávatelia služieb a riešení pre fundraiserov a mimovládne neziskové organizácie.
  • Komunikačné, reklamné a PR agentúry

Program aj cenu konferencie nájdete na: http://fundraising.sk/download/SK_CZ_Konferencia_2012_Program.pdf