Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 „Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“  vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.

„POZOR! aktualizovaný formulár žiadosti“ (22. 8. 2012)

„POZOR! Doplnenie k prílohe č. 4 – Sadzby na 1 ha zabezpečeného lesného porastu“ (30. 8. 2012)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)