Modernizácia špecializovaných nemocníc bude hlavným motívom už tretieho ročníka konferencie nazvanej Operačný program Zdravotníctvo v projektoch. Konferencia zameraná na prezentáciu dosiahnutých výsledkov a regionálneho prínosu úspešne zrealizovaných projektov v oblasti modernizácie špecializovaných nemocníc sa uskutoční dňa 30. októbra 2012 v hoteli LUX, v Banskej Bystrici.

Pripravuje ju Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo a konať sa bude pod záštitou ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej.

Z programu konferencie:

  • príhovor zástupcu Európskej komisie Christophera Todda
  • prezentácia projektu Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb NRC Kováčová – Ing. Oľga Zábojníková, MPH
  • prezentácia projektu Technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti – prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
  • prezentácia projektu Modernizácia špecializovanej nemocnice ORL, s.r.o. Humenné – MUDr. Igor Hriseňko
  • panelová diskusia a záver konferencie

Prihlásenie sa na konferenciu je možné na e-mailovej adrese: ' + '') /*]]>*/, resp. telefonicky na čísle: 02/59 37 32 02 najneskôr do 15. októbra 2012. Potrebné údaje: meno účastníka, názov organizácie, adresu organizácie, e-mail a telefonický kontakt. Kapacita prednáškovej sály je limitovaná. Uprednostnení budú účastníci, ktorí sa zaregistrovali skôr.

Pozvánku na konferenciu môžete nájsť tu.