Program Dedičstvo regiónov 2012

Počuli ste od starých rodičov o tom, ako kedysi chodil kočovný cirkus alebo ako na jarmoku hralo  bábkové divadlo a tešili sa na neho celý rok? Pôsobíte v miestnom umeleckom súbore? Hrávali vo vašej obci ochotníci?

NEVÁHAJTE A ZNOVU OŽIVTE TRADÍCIE VÁŠHO REGIÓNU.

V grantovom programe Dedičstvo regiónov podporíme projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel, tradícií.

Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme, že zachovanie nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie.

Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré podporujeme v rámci programu „Obnovme si svoj dom“, chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska.

Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.

V programe podporíme rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou)formou.

Nadácia SPP prerozdelí v programe 100 000 €, maximálna výška podpory jedného projektu je 2 000 €.

Projekty sa podávajú prostredníctvom online formuláru do 28.9.2012 do 12:00 hod. Prílohy sa predkladajú naskenované prostredníctvom formulára.

Konzultácie k projektom Vám poskytne koordinátorka programu Ivana Brezinská, telefonicky 0917 125 810 alebo emailom ' + '') /*]]>*/

Prečítajte si prosím priložené dokumenty na stiahnutie:

Podmienky grantového programu Dedičstvo regiónov