Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 „Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“  vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.

POZOR! Formulár žiadosti (príloha č. 1) je aktualizovaný

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

www. apa.sk