Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizovanú Príručku pre žiadateľa o NFP z ESF – OPV (verzia č.12 z 26.7.2012), ktorá sa vzťahuje na výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príručky.

Príručku môžete nájsť tu.