Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnil Príručku pre prijímateľa verzia 2.4 platnú od 01.08.2012.

Bližšie informácie nájdete tu.